Wednesday, 17/08/2022 - 05:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tiên Lương
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 9 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Giáo án SH chuyên đề BGH Văn ban Đã có hiệu lực
Giáo án sinh hoạt chuyên đề BGH Văn ban Đã có hiệu lực
Báo cáo các loại BGH Văn ban Đã có hiệu lực
Kế hoạch GD năm học 2018-2019 BGH Văn ban Đã có hiệu lực
Báo cáo KQ HKI BGH Văn ban Đã có hiệu lực
Báo cáo HKI năm học 2018-2019 BGH Văn ban Đã có hiệu lực
Bao cáo sơ kết HKI năm học 2018-2019 BGH Văn ban Đã có hiệu lực
Kê hoạch giáo dục năm học 2018-2019 BGH Văn ban Đã có hiệu lực
Kế hoạch giáo dục BGH Văn ban Đã có hiệu lực